Dance Republic Tantsukool asukoht:Estonia pst.3 Tallinn tel:+372 55566063 info@republic.ee

Kodukord ja üldine info: 

 1. Õpilasteks võetakse lapsi vanuses 2–18 aastat. Täiskasvanuid huvilisi ilma vanusepiiranguta;
 2. Õpilase registreerimine treeningutesse toimub õpilase (juhul kui õpilane on laps, siis tema lapsevanema) poolt täidetud registreerimisvormi alusel;
 3. Õpilane on kohustatud sõlmima tantsukooliga lepingu, mis väljastatakse esimeses trennis ning mida täiskasvanud õpilane (alla 18 aastase õpilase lapsevanem) allkirjastab esimeses treeningus või toob allkirjastatuna teise treeningusse. 
 4. Treeningu ja proovi ajal saali lapsevanemaid ei lubata (väljaarvatud mudilaste trennid);
 5. Õpilane on kohustatud hoidma korras ja puhtana treeningute ruume ning samuti üldkasutatavaid ruume ja nendes olevat sisustust;
 6. Tantsukooli siseruumides kantakse ainult vahetusjalanõud. Tantsukooli ruumidesse sisenedes võetakse jalatsid ära kõikide külastajate poolt ning jäetakse need  koridoris olevate riiulitesse.
 7. Tantsukool ei vastuta õpilaste väärisasjade eest. Võta alati telefon/rahakott ja muud endale väga väärtuslikud asjad endaga tantsusaali kaasa. Siinkohal kehtib väga rangelt reegel nr.8
 8. Õpilane on kohustatud käituma tantsukoolis heade kommete kohaselt, sh hoidma tantsukooli vara. Lõhutud või kahjustatud vara eest on tantsukoolil õigus esitada kahjutekitajale või vastutaval isikule (lapsevanem) kompensatsiooni arve;
 9. Treeningust puudmisest teatatakse võimalusel enne treeningu toimumist.
 10. Õpilane võib esitada  tantsukooli poolt loodud tantse kooli esinemiskava väliselt ainult omades selleks tantsukooli kirjaliku luba.
 11. Tantsukoolil on õigus teha muudatusi maksetingimustes, kodukorras, hinnakirjas ja tunniplaanis jmt .
 12. Kõige tähtsam kodukorra reegel on: “Ära tee teistele seda, mida Sa ei taha, et tehakse Sulle! “ 😉