Kodukord ja üldine info on koostatud vabas vormis selleks, et õpilased teaksid arvestada tantsukoolis kehtivatest sise kokkuleppedest. Allkirjastades maksetingimuste lepingut nõustute ka kodukorra kokkuleppetega: 

 1. Õpilasteks võetakse lapsi vanuses 2–18 aastat. Täiskasvanuid huvilisi ilma vanusepiiranguta;

 2. Õpilase registreerimine treeningutesse toimub õpilase (juhul kui õpilane on laps, siis tema lapsevanema) poolt täidetud registreerimisvormi alusel;

 3. Õpilane on kohustatud sõlmima tantsukooliga lepingu, mis väljastatakse esimeses trennis ning mida täiskasvanud õpilane (alla 18 aastase õpilase lapsevanem) allkirjastab esimeses treeningus või toob allkirjastatuna teise treeningusse. 

 4. Kuutasu tasutakse iga kuu 8.kuupäevaks. NB! Tantsukool ega treenerid ei ole kohustatud väljastama igale õpilasele igakuiseilt eraldi elektroonarveid. Seda sellepärast, et suur osa õpilastest on valinud endale erinevaid pakette. Kui soovid saada igakuiselt arveid siis palun kirjuta oma soovist: reane@republic.ee

 5. Treeningu ja proovi ajal saali lapsevanemaid ei lubata (väljaarvatud mudilaste trennid);

 6. Õpilane on kohustatud hoidma korras ja puhtana treeningute ruume ning samuti üldkasutatavaid ruume ja nendes olevat sisustust;

 7. Tantsukooli siseruumides kantakse ainult vahetusjalanõud. Tantsukooli ruumidesse sisenedes võetakse jalatsid ära kõikide külastajate poolt ning jäetakse need  koridoris olevate riiulitesse. Kui treeneri arvates ei ole õpilase jalanõud puhtad on treeneril õigus paluda õpilasel treenida sokkides või anda võimalus jalanõud puhtaks teha. 

 8. Tantsukool ei vastuta õpilaste väärisasjade eest. Võta alati telefon/rahakott ja muud endale väga väärtuslikud asjad endaga tantsusaali kaasa. Siinkohal kehtib väga rangelt reegel nr.14

 9. Õpilane on kohustatud käituma tantsukoolis heade kommete kohaselt, sh hoidma tantsukooli vara. Lõhutud või kahjustatud vara eest on tantsukoolil õigus esitada kahjutekitajale või vastutaval isikule (lapsevanem) kompensatsiooni arve;

 10. Treeningust puudmisest teatatakse võimalusel enne treeningu toimumist.

 11. Õpilane võib esitada  tantsukooli poolt loodud tantse kooli esinemiskava väliselt ainult omades selleks tantsukooli kirjaliku luba.

 12. Tantsukoolil on õigus teha muudatusi maksetingimustes, kodukorras, hinnakirjas ja tunniplaanis jmt .

 13. Tantsukooli siseselt tekkinud muresid/arusaamatusi/probleeme lahendatakse rahuliku ja teinetest austava tooniga. Lapsevanemad ja õpetajad võiksid proovida hoiduda enda hetke emotsioonide valamist teinetese peale, tagades sellega alati mõistva ja toetava suhtluse.  Usume, et kõik mured on võimalik lahendada teineteist verbaalselt ründamata. Mõlemad pooled alati püüavad panna ennast teise olukorda. Nii säilitame sõbraliku ja positiivse energia, ning õpime olema veel paremad inimesed just enda jaoks ja loomulikult ka meid ümbritseva maailma suhtes.  On tervitatav tunnistada oma vigu ja paluda vabandust välja elatud emotsioonide eest. 🙂

 14. Kõige tähtsam kodukorra reegel on: “Ära tee teistele seda, mida Sa ei taha, et tehakse Sulle! “ 😉